Za vaš prihranek pri elektriki
naročite ŠOKŠTROM
BREZPLAČNO POROČILO

1.

Poiščite svoj zadnji račun za elektriko!
Da vam bomo pripravili korekten brezplačen izračun vašega prihranka, potrebujemo nekaj podatkov iz tega računa.

2.

V spodnji obrazec vpišite pravilne podatke iz vašega računa za elektriko,
da bomo lahko izdelali pravilen izračun in vam ga tudi dostavili.

Vaše ime:
Vaš Email:
Obrčunska moč :
Energija VT - razlika :
Energija MT - razlika :
Energija ET - razlika :
Energija VT - cena :
Energija MT - cena :
Energija ET - cena:
Powered by AIOP

More Info Privacy Policy

3.

Spodnja slika je izmišljeni račun. Uporabite jo samo kot vzorec, če niste prepričani, katere podatke je potrebno vpisati v zgornji obrazec.
Ne prepisujte številk iz tega izmišljenega računa, vpišite podatke iz vašega obstoječega računa.

“Ko pomagamo drugim, bomo pomagali tudi sami sebi, kajti dobro, ki ga dajemo, dopolni krog in se vrne k nam.” 
Všečkajte in delite