Corona virus in Cena elektrike

ZARADI CORONA VIRUSA OBLJUBLJENA NIŽJA CENA ELEKTRIKE – BO NA POLOŽNICI VSEENO VIŠJI ZNESEK?

Zaradi krize, ki jo povzroča corona virus nas je v petek, 20. marca plačnike položnic za elektriko nekoliko razveselila novica, da je država za marec, april in maj znižala ceno elektrike. Znižala pa se ne bo cena elektrike, temveč vam država v teh treh mesecih ne bo obračunala prispevkov in omrežnine, zaradi česar se bo znesek povprečne položnice v višini 50 EUR znižal za 33%.

Ker pa v medijih in na socialnih omrežjih, kjer se na veliko piše o corona virusu, opažamo različne razlage tega ukrepa, smo pri spletni platformi Šokštrom, ki odjemalcem ponuja neodvisno iskanje najcenejših dobaviteljev elektrike, pripravili natančno pojasnilo, za koliko se bo nam bo znesek na položnici za elektriko dejansko znižal.

Corona virus in Cena elektrike

Za koliko se bo dejansko zmanjšala vaša položnica glede na ukrepe države v zvezi s Corona virusom

Ker smo v času corona virusa doma, bo količina porabljene elektrike večja za približno 15%

Zavedati pa se moramo, da bomo zaradi corona virusa in s tem povezanega prisilnega bivanja doma porabili več elektrike kot sicer. Pavšalna ocena pokaže, da bo naša poraba večja za približno 15%.

To bo posledično znesek na položnici zvišalo za vsaj 4 EUR mesečno.

Tisti, ki elektriko plačujete z mesečnim pavšalom, pričakujte zaradi tega večji znesek poračuna ob izteku vašega 12-mesečnega obračunskega obdobja.

Za koliko se bo spremenil znesek na vaši položnici?

Kaj pa nam prinašajo ukrepi države zaradi krize, ki jo povzroča corona virus?

Gospodinjski odjemalci smo skladno z velikostjo stanovanjske površine in izračunano močjo porabnikov elektrike (gospodinjskih in drugih aparatov), kar je osnova za izdajo soglasja za priklop na električno omrežje, razporejeni v naslednje razrede po priključni moči:

  •  priključna moč 3 kW (znesek položnice običajno okoli 15 EUR),  znesek položnice bo nižji za 5,42 EUR;
  •  priključna moč 6 kW (znesek položnice običajno več kot 20 EUR), znesek položnice bo nižji za 10,84 EUR;
  •  priključna moč 7 kW (znesek položnice običajno več kot 25 EUR), znesek položnice bo nižji za 12,64 EUR;
  •  priključna moč 10 kW (znesek položnice običajno vsaj 50 EUR, vsi uporabniki toplotnih črpalk), znesek položnice bo nižji za 18,06 EUR.

*( Za tiste s priključno močjo 11 kW (običajno je na števec za elektriko vezana še poraba gospodarske dejavnosti), bo znesek položnice nižji za 19,87 EUR). To ste lahko kmetje, obrtniki, osebe z gospodarsko dejavnostjo doma.

Ker se bo marsikdo zaradi corona virusa znašel v finančni stiski ukrepe za znižanje zneska elektrike vsekakor pozdravljamo. Želeli bi si, da bi se naša država po vzoru nekaterih bližnjih držav odločila še bolj radikalno poseči v strukturo računa za elektriko in plačnikom položnic znižati znesek tudi z začasnim znižanjem cen tarif omrežnine.

Vsekakor pa apeliramo tudi na dobavitelje električne energije, da se odzovejo z izrednim začasnim dodatnim popustom na dobavljeno elektriko. Razlog je v tem, da so cene elektrike zaradi ukrepov prepovedi socialnih stikov in zaprtja velikega dela podjetij zaradi corona virusa in s tem občutnega padca porabe elektrike, v teh tednih padle na zgodovinske minimume.

Spodaj  pa je razviden izračun prihranka na osnovi povprečnih vrednosti gospodinjskega odjema:

UKREP nižja omrežnina

Primerjava UKREP

povpr. redni cenik

znižan znesek

odstotek spremembe

PAKET:

račun za 50 EUR

za marec 2020

za mesec

MAREC

2020 poraba

cena

Znesek

Zaračunljiv element

kWh/kW

EUR/kWh

EUR

EUR/kWh

EUR

%

Energija VT (kWh)

150

0,07085

10,63

0,07085

10,63

Energija MT (kWh)

175

0,04342

7,60

0,04342

7,60

Energija ET (kWh)

0,05794

0,00

0,05794

0,00

Energija skupaj

325

18,23

18,23

0%

Obračunska moč (kW)

7,5

0,74142

5,56

0,00000

0,00

Omrežnina VT (kWh)

150

0,03901

5,85

0,03901

5,85

Omrežnina MT (kWh)

175

0,02999

5,25

0,02999

5,25

Omrežnina ET (kWh)

0

0,03599

0,00

0,03599

0,00

Omrežnina skupaj

16,66

11,10

-33%

Prispevek OVE+SPTE (kW)

7,5

0,73896

5,54

0,00000

0,00

Prispevek za delovanje operaterja trga

175

0,00013

0,02

0,00013

0,02

Prispevek za energetsko učinkovitost

175

0,00080

0,14

0,00080

0,14

Trošarina (kWh)

325

0,00305

0,99

0,00305

0,99

Prispevki in ostale dajatve skupaj

6,70

1,15

-83%

Znesek skupaj brez DDV

41,58

30,48

-27%

dodatno zaračunane storitve, npr. PSP

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ mesečni znesek z DDV

50,73

37,19

-27%

Ocenjen mesečni prihranek v EUR

13,55

Ocenjen trimesečni prihranek v EUR

40,64

(vir: izračun Šokštrom)