Kdo določa kakšna je cena elektrike

Elektrike nam ne dobavi država in država ne določa kakšna je cena elektrike

V času ukrepov za zajezitev epidemije korona virusa COVID-19 so se na socialnih omrežjih pojavili preštevilni komentarji z zahtevami,  naj država poskrbi, da bo za čas ukrepov  cena elektrike za 50% nižja. Nekateri pa so zahtevali celo zastonj elektriko. Vendar zadeva ni tako preprosta.

Pri Šokštromu smo se odločili, da to pojasnimo. Vemo namreč, kdo in kako določa ceno elektrike. Samo korektne informacije pa lahko preprečijo nerealne zahteve ljudi in s tem, posledično, njihovo slabo voljo.

Dejstvo je, da država nima vpliva na oblikovanje cene elektrike za odjemalce. Nima pa niti vzvoda posegati v poslovne politike posameznega dobavitelja. Prav tako pa država s sklepom vlade ne more in nima pravice zahtevati od dobaviteljev usklajenih poslovnih odločitev. V tem primeru (začasnega) znižanja cene elektrike kot obliko socialne pomoči.

Edina možnost države pri znižanju zneska na položnici za elektriko je poseganje v omrežnino in v prispevke. V tem primeru je v času trajanja ukrepov za zajezitev COVID-19 najbolj pravična možnost znižanje prispevkov, ki so vezani na obračunsko moč, kar znese 1,48 EUR/kW moči.

Da boste lažje razumeli ceno elektrike pa najprej naštejmo nekaj dejstev:

Dejstvo št. 1:

V letu 2007 so distribucijska podjetja (po velikosti: Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d. in Elektro Primorska d.d.) morala iz podjetja izdvojiti dejavnost trgovanja in maloprodaje elektrike v hčerinska podjetja.

Dejstvo št. 2:

Zgoraj omenjena hčerinska podjetja, so bila prodana velikim privatnim podjetjem, npr.: GEN-I d.o.o., ECE d.o.o., Petrol d.d.

Dejstvo št. 3:

Vsi dobavitelji razen Petrol d.d. in Telekom d.d. so družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ki po Zakonu o gospodarskih družbah, praviloma niso upravljane s strani lastnika, ampak direktor odločitve sprejema neodvisno in samostojno

Dejstvo št. 4:

Elektriko nam dobavljajo podjetja v večinoma privatnem lastništvu

Dejstvo št. 5:

Od 14 aktivnih dobaviteljev elektrike jih je 7 v delni ali večinski tuji (neslovenski) lasti

Dejstvo št. 6:

Dobavitelji elektriko kupujejo na trgu pri najcenejšem proizvajalcu ali trgovcu z elektriko

Dejstvo št. 7:

Slovenija za lastne potrebe uvozi 10-20% elektrike letno

Dejstvo št. 8:

Gospodinjski odjemalci v Sloveniji porabimo 23% vse porabljene elektrike v koledarskem letu

Dejstvo št. 9:

V omrežju se izgubi približno 6% elektrike (t.i. izgube v električnem omrežju)

Dejstvo št. 10:

V letu 2018 je dobavitelja zamenjalo 48.141 gospodinjskih odjemalcev

Dejstvo št. 11:

Na mesečni položnici znaša cena za elektriko približno 37% skupnega zneska

Dejstvo št. 12:

Na mesečni položnici znaša znesek za omrežnino, prispevke, trošarino  približno 45% skupnega zneska

Dejstvo št. 13:

Na mesečni položnici znaša znesek za DDV  približno 18% skupnega zneska

Dejstvo št. 14:

Potencial prihranka povprečnega gospodinjskega odjemalca znaša 116 EUR na leto

*(vir: ELES d.o.o., Agencija za energijo, AJPES, javno dostopne informacije, lastni izračuni)

 

Na del cene elektrike lahko vplivamo tudi sami

Na ceno elektrike vpliva več dejavnikov. Del zneska, ki ga plačamo dobi izbrani dobavitelj, del pa država. Na višino dela, ki ga plačamo dobavitelju lahko vplivamo tudi sami z vsakoletno zamenjavo dobavitelja ali njegovega paketa.

 

Država in dobavitelji pristopili k znižanju cen elektrike

Na tem mestu lahko z zadovoljstvom povemo, da so posamezni dobavitelji samoiniciativno že pristopili k znižanju cene elektrike za obdobje trajanj ukrepov. Nekoliko na račun lastnega profita, večinoma pa zato, ker so se cene elektrike na prostem trgu v zadnjih tednih občutno znižale.

Vendar pa se bodo izredne razmere prej ali slej končale in cena elektrike se bo ponovno obračunavala in prodajala tako kot se je v času pred COVID-19.

V normalnih razmerah pa odgovornost racionalne odločitve za zamenjavo dobavitelja in s tem znižanja svojega stroška za elektriko nosi vsak odjemalec sam.

V platformi ŠOKŠTROM ugotavljamo, da je število zamenjav v posameznem letu relativno majhno. Samo približno 50.000 plačnikov elektrike od skupaj približno 860.000 vseh gospodinjskih odjemalcev se odloči za ta korak. To pa je manj kot 6%.

 

Slovenci se glede optimizacije mesečnih stroškov, predvsem elektrike, ne obnašamo odgovorno do sebe.

 

Slovenci se glede optimizacije mesečnih stroškov, predvsem elektrike, ne obnašamo odgovorno do sebe.

Ob normalnem delovanju trga bi vsako leto dobavitelja moralo zamenjati 15-20% porabnikov.

Razlogi so razumljivi. Marsikomu predstavlja vsakoletno iskanje in zamenjava najcenejšega dobavitelja elektrike neprijetno in pretežko opravilo. Med številnimi vsakodnevnimi opravki in plačevanju položnice s trajnikom pa zlahka pozabimo, kdaj nam poteče veljavnost pogodbe z obstoječim dobaviteljem in 12 mesečni akcijski cenik elektrike.

Ravno zato smo za vas vzpostavili platformo www.sokstrom.si, kjer vam celoten postopek iskanja najcenejšega dobavitelja elektrike, analizo prihranka in zamenjavo dobavitelja v vašem imenu izvedemo mi. Hitro, strokovno in neodvisno, saj nismo na plačilni listi nobenega od dobaviteljev.

Platforma ŠOKŠTROM vam zagotavlja najnižjo ceno elektrike za vedno!