Kaj vas običajno zanima, ko slišite za
ŠOKŠTROM

Pogosta vprašanja uporabnikov

Vprašanje: Kaj je ŠOKŠTROM?

Odgovor: ŠOKŠTROM je napredna storitev izračuna stroška elektrike pri različnih dobaviteljih in njihovih paketih dobave elektrike. Glede na strukturo in količino porabljene elektrike vam poišče najcenejšega dobavitelja oz. najnižji mesečni strošek za elektriko.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

Vprašanje: Zakaj je ŠOKŠTROM drugačen?

Odgovor: ŠOKŠTROM sledi ustaljeni praksi iz Zahodne Evrope, kjer storitev iskanja najcenejšega dobavitelja elektrike in drugih storitev ponuja vsaj toliko ponudnikov, kolikor je dobaviteljev elektrike. V Sloveniji smo edini ponudnik storitve, ki nima z nobenim dobaviteljem elektrike sklenjene pogodbe o prodajnem zastopanju. Naši prihodki so vezani samo na plačila naročnikov. Zato smo neodvisni in delujemo izključno v interesu naročnika. Vedno vam bomo poiskali najcenejšega dobavitelja elektrike. Če vi najdete cenejšega, vam v celoti povrnemo vplačani znesek vašega naročila.

 

Vprašanje: Komu je ŠOKŠTROM namenjen?

Odgovor: Uporabniki ŠOKŠTROM storitve so gospodinjski odjemalci električne energije.

 

Vprašanje: Ali je ŠOKŠTROM dobavitelj elektrike?

Odgovor: NE! ŠOKŠTROM ni dobavitelj elektrike, ampak vam poišče dobavitelje z najnižjo ceno elektrike in mesečnega zneska.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

 

Vprašanje: Kaj naredi ŠOKŠTROM zame?

Odgovor: ŠOKŠTROM za vas:

  • opravi pregled vašega računa za elektriko in ga primerja z vsakič najboljšimi ponujenimi cenami elektrike pri dobaviteljih. Tako izdelano poročilo vam zagotovi natančno informacijo, koliko bi znašal vaš račun pri najcenejših šestih dobaviteljih.

  • Ko izberete dobavitelja, za vas izpelje vse postopke zamenjave. Vi samo podpišete na vaš naslov poslano pogodbo o dobavi elektrike z izbranim dobaviteljem

  • spremlja veljavnost vaše akcijske cene in vas pravočasno opozori, kdaj vas bo dobavitelj uvrstil v redni, dražji cenik.

 

Vprašanje: Ali se mi ŠOKŠTROM storitev izplača?

Odgovor: DA! Za vas poiščemo najcenejše dobavitelje elektrike, izračunamo prihranek v primerjavi z vašim sedanjim računom, z izbranim dobaviteljem izmenjamo podatke o vašem merilnem mestu in vaše podatke za pripravo pogodbe ter glede na predviden pričetek dobave nastavimo opomnik, da čez 12 mesecev pravočasno poiščete nov najcenejši paket ali dobavitelja. S tem vam prihranimo čas iskanja najcenejšega dobavitelja, zagotovimo dejansko najcenejšega dobavitelja, z izbranim dobaviteljem izmenjamo vse podatke o vašem merilnem mestu, pričakovani porabi in druge podatke za izdelavo pogodbe ter vas pred potekom akcijske cene na to pravočasno opozorimo, da znova poiščete najcenejšega dobavitelja. Poleg časa tako prihranite tudi denar!

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

Vprašanje: Zakaj prihranim, če zamenjam dobavitelja elektrike?

Odgovor: Zelo verjetno elektriko kupujete po rednem to je najdražjem ceniku. Z zamenjavo dobavitelja si zagotovite nižjo, akcijsko ceno elektrike. Razlika v ceni vam zagotavlja prihranek.

 

Vprašanje: Koliko lahko prihranim pri mojem računu za elektriko?

Odgovor: Prihranek je odvisen od cene elektrike, ki jo sedaj plačujete in tudi od strukture in količine vaše porabe elektrike. Natančen znesek prihranka pokaže šele izračun in primerjava s cenami najcenejših dobaviteljev. Predlagamo, da si naročite brezplačen informativen izračun prihranka.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

Vprašanje: Nekje sem slišal, da lahko prihranim tudi več kot 150 EUR. Ali res?

Odgovor: DA! V primeru, da plačujete elektriko po rednem ceniku pri enem izmed dražjih dobaviteljev in vaša mesečna poraba znaša približno 500 kWh, si bosta zagotovili približno 150 EUR prihranka. Tisti, ki imate večjo porabo pa lahko prihranite tudi 250 EUR in še več.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

Vprašanje: Imam dvosobno stanovanje, koliko lahko prihranim?

Odgovor: Običajno večje stanovanje pomeni večjo porabo elektrike in večji prihranek, ni pa to vedno pravilo. Poleg cene elektrike, ki vam jo obračunava vaš dobavitelj je prihranek odvisen tudi od strukture in količine vaše porabe. Izračun po vaših cenah in količinah porabljene elektrike pokaže natančne zneske prihranka. Predlagamo, da si naročite brezplačen informativen izračun prihranka.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

Vprašanje: Ali je informacija o možnem prihranku z naročilom brezplačnega izračuna prihranka realna?

Odgovor: V primeru, da ste nam posredovali pravilne podatke o porabi in ceni elektrike, ki jo plačujete sedaj, je informacija o možnem prihranku točna. Vaš mesečni znesek računa za elektriko vedno primerjamo z najcenejšim dobaviteljem glede na količino in strukturo porabe in vašo sedanjo ceno elektrike.

 

Vprašanje: Ali je cena za storitev ŠOKŠTROM mesečni strošek?

Odgovor: NE! Storitev ŠOKŠTROM se plača po naročilu, z enkratnim stroškom, v višini izbranega paketa storitve.

 

Vprašanje: Kako zgleda Poročilo analize računa in primerjava z najcenejšimi dobavitelji?

Odgovor: Poročilo boste prejeli v PDF formatu na vaš elektronski naslov v roku 48 ur od prejetega plačila. Vsebuje pregled vseh postavk po specifikaciji vašega sedanjega računa z navedenimi cenami in izračunanimi zneski. V naslednjih stolpcih so navedene cene in izračunani zneski pri najcenejših šestih dobaviteljih. V spodnjih dveh vrsticah se nahaja informacija o mesečnem in izračunanem letnem prihranku za neposredno primerjavo med paketi različnih dobaviteljev. Opisni del poročila primerja vašo specifikacijo računa za elektriko s specifikacijo značilnega slovenskega porabnika ter vas opozori na morebitna odstopanja z naborom nekaj možnih ukrepov.

 

Vprašanje: Kaj je to specifikacija računa za elektriko?

Odgovor: Specifikacija računa za elektriko je tisti del računa (običajno A4 format), na katerem so navedene vse posamezne postavke, ki vam jih dobavitelj zaračunava, to je električna energija, priključna moč, omrežnina in prispevki, morebitni dodatne postavke ter DDV. Na specifikaciji se nahajajo tudi podatki o merilnem mestu.

 

Vprašanje: Zakaj ŠOKŠTROM potrebuje kopijo mojega računa za elektriko?

Odgovor: Na specifikaciji računa za elektriko se nahajajo vsi potrebni podatki za natančno primerjavo z najcenejšimi dobavitelji, to je količina po tarifah, vaše sedanje cene in druge zaračunane postavke, ki niso vezane na ceno elektriko. Naše izkušnje kažejo, da se odjemalci težje znajdejo s specifikacijo računa in večkrat posredujejo nepopolne ali napačne podatke, potrebne za izračun. Za čimbolj kvalitetno storitev ŠOKŠTROM zato zahtevamo, da nam posredujete tudi kopijo specifikacije računa za elektriko.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

Vprašanje: Kako deluje ŠOKŠTROM OPOMNIK in zakaj ga potrebujem?

Odgovor: Akcijska cena izbranega dobavitelja elektrike velja 12 mesecev od datuma pričetka dobave elektrike. Potem boste elektriko plačevali po najdražjem, to je rednem ceniku. ŠOKŠTROM opomnik vam približno dva meseca pred iztekom akcijske cene pošlje elektronsko sporočilo, s katerim vam opozori na datum izteka vaše akcijske cene. Da bi se izognili plačevanju elektrike po rednem ceniku morate paket oz. dobavitelja zamenjati do 10. dne predhodnega meseca, ko vam izteče akcijska cena. Tako boste imeli približno mesec dni časa, da poiščete novega najcenejšega dobavitelja oz. paket. S tem se boste izognili plačevanju dražje elektrike po izteku akcijske cene.

 

Vprašanje: Ali moram izbranega dobavitelja sam poklicati za dejansko ponudbo in z njim skleniti pogodbo?

Odgovor: V primeru naročila paketa Pogodba in opomnik ali Zlatega paketa, nam vi samo sporočite, katerega dobavitelja oz. paket želite izbrati in z izbranim dobaviteljem vso komunikacijo in izmenjavo podatkov opravimo za vas mi. Po pošti na dom vam izbrani dobavitelj posreduje v podpis 2 izvoda pogodbe in priloženo ovojnico s plačano poštnino, s katero podpisano pogodbo po navodilih dobavitelja vrnete nazaj na njegov naslov.

 

Vprašanje: Kako deluje 100% garancija na zadovoljstvo?

Odgovor: V kolikor v roku enega dne od prejema Poročila o analizi računa za elektriko in primerjavi z najcenejšimi dobavitelji vi najdete cenejšega dobavitelja in s tem večji prihranek, vam v celoti povrnemo kupnino za naročeni paket storitve ŠOKŠTROM.

 

Vprašanje: Kateri od dobaviteljev ima boljšo elektriko?

Odgovor: Kakovost oskrbe z elektriko zagotavlja upravljalec omrežja in je neodvisna od izbranega dobavitelja.

 

Vprašanje: Koliko dobaviteljev imamo v Sloveniji in kateri je najboljši?

Odgovor: Za dobavo elektrike gospodinjstvom je trenutno 14 registriranih dobaviteljev. ŠOKTROM vam poišče vsakič najcenejšega dobavitelja.

 

Vprašanje: Dobavitelji imajo na svojih spletnih straneh kalkulatorje za izračun cen. Zakaj ne bi uporabil kar njih?

Odgovor: Res je, lahko uporabite kar tudi njihove kalkulatorje. Vendar teh kalkulatorjev nimajo vsi dobavitelji. Največkrat kalkulatorji za izračun stroška uporabljajo redni cenik elektrike in ne akcijskega. Izračun stroška za elektriko opravijo na letnem nivoju. Specifikacije izračuna vam ne pokažejo. Ne primerjajo izračunov med različnimi dobavitelji.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.

 

Vprašanje: Kaj o pregledu dobaviteljev Zveze potrošnikov Slovenije?

Odgovor: ZPS občasno opravi pregled ponujenih paketov vseh dobaviteljev elektrike. Pregled je običajno aktualen zgolj kakšen teden ali dva od objave, saj so nekateri dobavitelji zelo aktivni pri pospeševanju prodaje in postavljanju akcijskih cen elektrike. Pregled vključuje zgolj cene elektrike, ne zagotavlja izračuna glede na vašo strukturo in količino porabljene elektrike. ŠOKŠTROM vam zagotovi natančne izračun mesečnega stroška in prihranka pri različnih in najcenejših dobaviteljih.

 

Vprašanje: Kako vem, ali imam poceni elektriko?

Odgovor: Vaš dobavitelj vam skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov po 12ih mesecih dobave elektrike pogodbeno akcijsko ceno spremeni v ceno po rednem ceniku. Če paketa za dobavo elektrike ali dobavitelja v zadnjih 12 mesecih niste spremenili, nimate poceni elektrike.

Tukaj lahko dobite brezplačen izračun vašega prihranka.